AI

Google Chrome täze aýratynlygy bilen wideodan ekran suratlaryny almagy aňsatlaşdyrýar

Google Chrome brauzeri, YouTube wideolaryndan ekran suratlaryny almagy aňsatlaşdyrýan täze bir aýratynlyk yglan etdi. “Wideo çarçuwasyny göçürmek” aýratynlygy bilen üçünji tarap programmalaryna zerurlyk aradan aýryldy.

“Google” meşhur iş stoly web brauzeri “Chrome” -a wideo arkaly skrinşotlary çalt almaga mümkinçilik berýän täze bir wariant goşdy. “Chrome 116” -da bar bolan täze aýratynlygyň kömegi bilen ýokary hilli wideonyň islenýän çarçuwasyny kesmezden göçürip bolýar.

“Chrome” brauzerindäki wideoda şekili saklamak üçin diňe wideony duruzmak, sag düwmä basmak we “Wideo çarçuwasyny göçürmek” düwmesine basmak gerek. Şeýle-de bolsa, bu opsiýa sag basmak menýusy petiklenen sahypalarda görünmeýär. Mundan başga-da, faýly ýatda saklamagyň ýerine skrinshoty gysga paneline göçürýär we wideony rezolýusiýa bilen deň derejede alýar.

Google Chrome 8 ýyldan soň logotipini täzeleýär

Ulanyjylara indi YouTube ýa-da beýleki saýtlardaky wideolardan şekil almak üçin üçünji tarap programmalaryny (gurallaryny) ulanmak zerurlygy bolmaz. Google bu aýratynlygyň şu günden başlap elýeterlidigini aýtsa-da, entek Chrome 116 wersiýasyndaky hemmeler üçin elýeterli däl.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın