Метка: Ahal Teke

Atlaryň reňklerine görä atlandyryşy

Atlaryň tohumlarynda duş gelýän reňkleri, nyşanlary we alamatlary parhlandyryjy alamat bolup, olary…

Ýazan Gorogly.com

Türkmeniň Ahal Teke aty

Türkmeniň Ahal Teke aty - Münülýän haýwanlaryň içinde hiç birisi at bilen…

Ýazan Gorogly.com