Метка: At

Atlaryň reňklerine görä atlandyryşy

Atlaryň tohumlarynda duş gelýän reňkleri, nyşanlary we alamatlary parhlandyryjy alamat bolup, olary…

Ýazan Gorogly.com