Метка: Atanyýaz AGAGELDIÝEW

“Ooho” — iýilýän suw şarjagazlary

Häzirki wagtda plastiki hapalanmak meselesi bilen adamzat öňküsinden has hem köp ýüzbe-ýüz…

Ýazan Gorogly.com

Ösümlikleri gurakçylykdan we bakteriýalardan goraýan pomidor atyry

Walensiýa uniwersitetiniň biologlary pomidoryň howa şertlerine çydamlylygyna we pes duýgurlygyna jogap berýän…

Ýazan Gorogly.com