Метка: Awstriýa

AWSTRIÝADAKY AJAÝYP ÇÜWDÜRIM

Dünýäde birnäçe ajaýyp we täsin çüwdürimler bardyr. Şol çüwdürimleriň biri hem Awstriýanyň…

Ýazan Gorogly.com