Метка: Binagärlik

Bütindünýä binagärlik güni

Her ýylyň oktýabr aýynyň birinji duşenbesinde binagärleriň hünär baýramçylygy bolan Bütindünýä binagärlik…

Ýazan Gorogly.com