Метка: Bing

OpenAI gözleg motoryny taýýarlaýar

ChatGPT söhbetdeşlik robotyny dörediji OpenAI-iň emeli intellektual gözleg motorynyň üstünde işleýändigi aýdylýar. 

Ýazan Gorogly.com

Halkara programmistler güni

Halkara programmistler güni her ýylyň 7-nji ýanwarynda dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýaşaýjylary tarapyndan…

Ýazan Gorogly.com

Unity üçin ChatGPT mod ýasaldy!

Keijiro Takahashi atly dörediji, meşhur AI söhbetdeşlik guraly ChatGPT-ni “Unity” birleşdirdi. Oýun…

Ýazan Gorogly.com

ChatGPT-4, ChatGPT-iň täze ýüregi

Beýleki gün, ChatGPT-ni döreden OpenAI, ChatGPT-4 modelini yglan etdi. ChatGPT-4, iň ösen…

Ýazan Gorogly.com