Метка: Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllygy

BAKY BITARAPLYK — BAKY BAGTYMYZ

Dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň, agzybirligiň, jebisligiň, bagtyýarlygyň mekany hökmünde tanalýan Watanymyzda şu ýyl…

Ýazan Gorogly.com