Метка: Bitcoin

Bitcoin hemişelik bahasyndan ýokarlandy

Bitcoin bahasy 71 müň dollardan ýokary bolup, iň ýokary derejesine ýetdi.

Ýazan Gorogly.com

Yene bir ýurt kripto walýutalary gadagan edendigini habar berdi

Russiýa kripto walýuta bilen tölegleri gadagan etdi. Putiniň gol çeken iň soňky…

Ýazan Gorogly.com

Jack Dorsey Web5 üstünde işläp başlady

Twitteri esaslandyryjy Jack Dorsey täze topary bilen Web5 atly taslamasynda işleýär. Web5,…

Ýazan Gorogly.com

Kriptowalýuta näme?

Kriptowalýuta näme? Kriptowalýuta - adaty merkezi häkimiýete bagly bolmadyk sanly walýuta, sanly…

Ýazan Gorogly.com

UFC iň gowy söweşijilere Bitcoin baýraklaryny tölär!

Dünýädäki iň uly garyşyk söweş sungaty guramasy bolan UFC (Ultimate Fighting Championship)…

Ýazan Gorogly.com

Hindistan kriptowalýutalardan gelýän girdejä salgyt girizmegi maksat edinýär

Hindistan kriptowalýutalardan we beýleki sanly aktiwlerden gelýän girdejilere 30% möçberinde salgyt salar.…

Ýazan Gorogly.com