Метка: çopan çörek

Ýazlag ýa-da çopan çörekleri

Häzirki döwürde bolşy ýaly, Garagum ýaýlasy geçmişde hem rysgal-berekediň, bolçulygyň çeşmesi bolupdyr.…

Ýazan Gorogly.com