Метка: Daşary ýurt dilleri

DIL BILEN DÜNÝÄNI GEZER

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, ýurdumyzda dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary…

Ýazan Gorogly.com