Метка: Döwran Baýramow

ENERGIÝA ALMAGA UKYPLY ÝAPRAK NUSGASY DÖREDILDI

Ösümlikler howadaky we Günüň düzümindäki gazlardan energiýa alyp, daşky gurşawa peýda getirýärler.…

Ýazan Gorogly.com

NOHUDYŇ TÄZE SORTY DÖREDILDI

Täze sort tohumlaryň dökülmegine durnukly we çäksiz beýiklikde ösüp bilýär. 2023-nji ýylyň…

Ýazan Gorogly.com

ŞAHSYÝETARA GATNAŞYKLAR

Adamlar bir-birleri bilen şahsyýetara, aýratyn toparyň wekilleri, düzüjileri hökmünde bolsa toparara gatnaşykda…

Ýazan Gorogly.com