Метка: Garaşsyzlyk

GARAŞSYZLYK – BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

Eziz Diýarymyzda 1991-nji ýylyň tylla güýzünde ata-babalarymyzyň, hususan-da Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly…

Ýazan Gorogly.com