Метка: Gidrosfera

Gidrosfera näme? Madda häsiýetleri

Gidrosfera näme? Gidrosfera — Ýeriň ýüzüni gurşap alýan ähli suw jisimlerine degişlidir.…

Ýazan Gorogly.com

Gidrosfera hakynda gyzykly maglumatlar

Gidrosfera hakynda gyzykly maglumatlary bilmeklik, Ýeriň gurluşy barada has köp zat öwrenmek…

Ýazan Gorogly.com