Метка: Haýwanlar

BIOLOGIKI DÜRLÜLIGIŇ HALKARA GÜNI

Biologiki dürlüligiň halkara güni 2001-nji ýyldan bäri her ýyl 22-nji maýda bellenilip…

Ýazan Gorogly.com

Bütindünýä balarylar güni

20-nji maý Bütindünýä balarylar güni.  Bu sene BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2017-nji ýylyň…

Ýazan Gorogly.com

BÜTINDÜNÝÄ WETERINAR LUKMANLARYNYŇ GÜNI

Her ýyl apreliň soňky şenbesinde dünýäniň köp ýurtlary weterinar lukmanlarynyň işiniň dürli…

Ýazan Gorogly.com

Delfinler nädip uklaýarlar?

Köp sanly gözlegleriň dowamynda delfinleriň örän ýokary intellekta eýedigi subut edildi. Haýwanat…

Ýazan Gorogly.com

Guwlar barada gyzykly maglumatlar

Guşlar dünýäsinde guwlaryň aýratyn orny bar. Guwlar adamlar üçin gözelligiň, wepalylygyň we…

Ýazan Gorogly.com

GIDROID MEDUZA

Deňiz jandarlarynyň dürlüligi  şeýle köp welin adamzat olary entek doly öwrenip bilenok.…

Ýazan Gorogly.com

Zebralar näme üçin zolakly?

Alymlar zebralar aslynda bedenlerinde zolaklara mätäçdigi barada alymlar jedelleşýärler. Bir wagtlar ak-gara…

Ýazan Gorogly.com

TÄSIN ÝYLANLAR

Ýylanlar dünýäde 3000 müňe golaý görnüşi bar. Dinazawrlar eýýamynda ýüze çykyp, olar dürli…

Ýazan Gorogly.com