Метка: İnstagram

Instagram hekaýalara (Истории) täze interaktiw bellikler goşýar

Meşhur sosial mediýa programmasy Instagram özüni kämilleşdirmegi dowam etdirýär. Golaýda programma hekaýalara…

Ýazan Gorogly.com

Instagram algoritmi täzelenýär!

Instagram kiçi, özboluşly döredijilerden mazmuny has gowy sylaglamak üçin algoritmine birnäçe üýtgeşme…

Ýazan Gorogly.com

Yahoo, Instagram esaslandyryjylarynyň «Habar» programmasyny satyn aldy

Geçen ýylyň başynda işe girizilen we Instagram -y esaslandyryjylar tarapyndan döredilen “Artifact”…

Ýazan Gorogly.com

Instagram mahabaty

Instagram mahabaty näme? Instagram mahabaty, mahabat berijilere uly ulanyjylara ýetmäge mümkinçilik berýän…

Ýazan Gorogly.com

Emeli intellekt (Ai) ahyrsoňy Meta-da

Soňky döwürleriň meşhur kompaniýalarynyň biri bolan Meta emeli intellekt pudagynda depgini ýokarlandyrmak…

Ýazan Gorogly.com

Threads ulanyjylarynyň ýarysyndan gowragy platformadan çykdy

“Twitter” -e garşydaş hökmünde ýüze çykan we başdan geçirmelerini ýazgylar bilen başlan…

Ýazan Gorogly.com

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi

Metanyň 2022-nji ýylyň üçünji çärýegindäki hasabatynda Instagram üçin işjeň ulanyjylaryň sany yglan…

Ýazan Gorogly.com

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär

“Bloomberg” -iň paýlaşan jikme-jikliklerine görä, Meta döredilen 18 ýyldan soň ilkinji gezek…

Ýazan Gorogly.com

“Instagram” has uzyn surat görnüşini synagdan geçirer

“Instagram” -yň başlygy Adam Mosseri has uzyn suratlary iki hepdäniň içinde sosial…

Ýazan Gorogly.com

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi

Meta başda Wikipediýada sitatalary barlamak üçin emeli intellekt modelini döretdi, şonuň üçin…

Ýazan Gorogly.com