Метка: Işewürlik

Rezýume (CV) näme, nädip ýazmaly?

Häzirki zaman bäsdeşlik dünýäsinde, iş ýüztutmalarynda tapawutlanmak üçin berk rezýumäniň bolmagy öňküsinden…

Ýazan Gorogly.com

AŞTU-nyň “Call centre” hyzmaty işewürligi ösdürmäge gönükdirilendir

Aşgabat şäher telefon ulgamy "Call centre" hyzmatyndan peýdalanmagy teklip edýär. Bu hyzmat…

Ýazan Gorogly.com

Wideo mahabatlarynyň tutýan orny we täsiri

Sanly marketing dünýäsinde wideo mahabatlary mahabatyň iň täsirli we özüne çekiji görnüşleriniň…

Ýazan Gorogly.com

Telekeçilik näme? Telekeçilerde bolmaly häsiýetler

Ýakynda täze kompaniýalaryň, önümleriň we dürli hyzmatlaryň döränligini görýäris. Häzirki zaman dünýäsinde…

Ýazan Gorogly.com