Метка: Italiýa

31-nji oktýabr — Bütindünýä tygşytlaýyş güni

Her ýylyň 31-nji oktýabrynda dünýäniň köp ýurtlarynda Bütindünýä tygşytlaýyş güni bellenilip geçilýär.…

Ýazan Gorogly.com