Метка: Kömelekler

FOSFAT DÖKÜNLERINIŇ ÝERINI TUTUJY BIODÖKÜN

N.I. Lobaçewskiý adyndaky Nižegorod milli barlaglar döwlet uniwersitetiniň (NNGU) Biologiýa we biomedisina…

Ýazan Gorogly.com

Topragy we suwy zäherli simap birleşmelerinden arassalamagyň täze usuly

Simap ähli janly-jandarlar üçin diýen ýaly zäherlidir, emma hapalanan toprakda we suwda…

Ýazan Gorogly.com

Dünýädäki iň zäherli kömelekler

Muhomor we ýylan kömelekler barada çagalar bagynda hem köp adam eşiden bolsa…

Ýazan Gorogly.com