Метка: Köneürgenç

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasyna girizilen gymmatlyklar

ÝUNESKO Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Bilim, Ylym we Medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen…

Ýazan Gorogly.com

KÖNEÜRGENÇ TARYHY-MEDENI GORAGHANA

KÖNEÜRGENÇ– ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda ýerleşýär. Şäheriň günorta eteginde zaratuştra dininiň kitaby bolan Awestada Gura görnüşinde…

Ýazan Gorogly.com

Aşgabatdan Köneürgenje zyýarat otlusy guralar

«Türkmendemirýollary» agentliginiň «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Aşgabat…

Ýazan Gorogly.com