Метка: MÄŞI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEGIŇ TEHNOLOGIÝASY

MÄŞI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEGIŇ TEHNOLOGIÝASY

Mäş iň köp ýylylygy talap edýän ekinlerden biridir. Tohumlar 8-100 C temperaturada…

Ýazan Gorogly.com