Метка: mekdep

1-nji iýundan 15-nji iýuna çenli Türkmenstanyň orta mekdeplerinde gutardyş synaglary

1-nji iýundan 15-nji iýuna çenli Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde gutardyş synaglary…

Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistan döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna kabul etmek we boşatmak, şeýle hem…

Ýazan Gorogly.com

Mekdep tagtasy näme üçin ýaşyl reňkde?

Häzirkizaman mekdeplerinde mekdep tagtalary diňe hek bilen däl, eýsem markerler bilen ýazmak…

Ýazan Gorogly.com