Метка: Mör-möjekler

GOWAÇANYŇ PEÝDALY MÖR- MÖJEKLERI

Türkmenistanda gowaçada şirejelere we beýleki sorujy zyýankeşlere garşy göreşde ýyrtyjy kekeneleriň uly…

Ýazan Gorogly.com