Метка: Mustafa Sandal

Daşary ýurtdaky aýdymçylar Täze ýyl agşamynda Türkmenistanda konsertler geçirerler

Ýakyn günlerde daşary ýurtly sungat ussatlary Aşgabada gelerler. Sebäbi Täze ýyl baýramçylygy…

Ýazan Gorogly.com