Метка: Ogulmaýsa Garaýewa

Ýaşyl kofe barada maglumatlar

Ýaşyl kofe barada maglumatlar soňky döwürde gaty meşhur boldy we horlanmagyň aňsat…

Ýazan Gorogly.com

Medeniýetiň bir görnüşi: Teatr sungaty

"Teatr" sözi öz gözbaşyny grek köklerinden alyp gaýdýar. Bu haýsydyr bir tomaşa,…

Ýazan Gorogly.com

EKOLOGIÝA ARASSAÇYLYGYNY GORAMAK

Häzirki wagtda ekologiýa meselesi dünýäniň iň möhüm meseleleriniň birine öwrüldi. Ekoturizm -…

Ýazan Gorogly.com

GÜÝZLÜK ÇOWDARY AÝAZA IŇ DURNUKLY DÄNELI EKIN

Çowdary (Sekale) urugyna degişli bir- we köpýyllyk ösümlik bolup, däneliler (gyrtyçlar) maşgalasyna…

Ýazan Gorogly.com

KÖNEÜRGENÇ TARYHY-MEDENI GORAGHANA

KÖNEÜRGENÇ– ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda ýerleşýär. Şäheriň günorta eteginde zaratuştra dininiň kitaby bolan Awestada Gura görnüşinde…

Ýazan Gorogly.com