Метка: Saglyk

Gawun has peýdalymy ýa-da garpyz?

Lukman we horlanmak boýunça hünärmen Pawel Isanbaýew gawunyň we garpyzyň haýsynyň oňyn…

Ýazan Gorogly.com

Aloe owadanlygyň we saglygyň binýady

Aloe deri üçin ajaýyp nemlendiriji. Gelde epidermisiň çuň gatlaklaryna aralaşýan we nemlendirýän…

Ýazan Gorogly.com

Ýokary okuw jaýlaryna dalaşgärler üçin saglyk öýleri

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA! Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2024-nji ýylda okuwa…

Ýazan Gorogly.com

Bluetooth nauşnikleri saglygymyza hakykatdanam zyýanlymy?

Bluetooth nauşniklerini ulananyňyzda saglygyňyza howp salýarsyňyz diýip pikir edip gördüňizmi? Şeýle bolsa,…

Ýazan Gorogly.com

BÜTINDÜNÝÄ AZYK HOWPSUZLYGYNYŇ GÜNI

Bütindünýä azyk howpsuzlygynyň güni 2019-njy ýyldan bäri her ýylyň 7-nji iýunynda bellenilip…

Ýazan Gorogly.com

Insulda garşy täze derman döredildi

Neuro-Innovators kompaniýasynyň (ABŞ) biotehnologiýa gözlegçileri, Spalding reabilitasiýa hassahanasy bilen bilelikde insulty bejermek…

Ýazan Gorogly.com

BÜTINDÜNÝÄ TEMMÄKÄ GARŞY GÖREŞ GÜNI

Bütindünýä temmäkä garşy göreş güni her ýylyň maý aýynyň 31-inde giňden bellenilýär.…

Ýazan Gorogly.com

Bütindünýä demgysma we allergiýa garşy göreşmek güni

Bütindünýä demgysma we allergiýa garşy göreşmek güni Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan…

Ýazan Gorogly.com

INJIRIŇ ADAM SAGLYGYNA PEÝDASY

Injiriň miwesi witaminlere we minerallara baýdyr, düzüminde kaliý, kalsiý, fosfor, magniý, demir,…

Ýazan Gorogly.com

Görüş implanty döredildi

Şwesiýanyň we Gollandiýanyň uniwersitetlerinden ýewropaly alymlar mikroskopiki görüş implanty döretdiler. Bu gözleg…

Ýazan Gorogly.com