Метка: Saýlaw

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyldy

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Ýurt boýunça hasaba alnan…

Ýazan Gorogly.com

12 martta geçiriljek Prezident saýlawlaryna GDA döwletlerinden synçylar geler

12-nji martda möhletinden öň geçiriljek Türkmenistanyň Prezident saýlawlaryna gözegçilik etmek boýunça, Türkmenistanyň…

Ýazan Gorogly.com

12-nji martda – Türkmenistanda möhletinden öň Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli…

Ýazan Gorogly.com