Метка: Telekeçilik

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik nähili maliýeleşdirilýär?

“Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 13-nji maddasyna laýyklykda…

Ýazan Gorogly.com

Telekeçilik näme? Telekeçilerde bolmaly häsiýetler

Ýakynda täze kompaniýalaryň, önümleriň we dürli hyzmatlaryň döränligini görýäris. Häzirki zaman dünýäsinde…

Ýazan Gorogly.com

Telekeçiligiň ykdysadyýetde tutýan orny

Biziň döwletimizde telekeçiligiň dürli görnüşleri daşary ýurt döwlet telekeçileri bilen bilelikde alnyp…

Ýazan Gorogly.com

Serdar Berdimuhamedow: «Türkmenistan telekeçiligi goldamagy dowam etdirer»

«Türkmenistan geljekde hem telekeçiligi goldamak boýunça işleri» dowam etdirer diýip, Türkmenistanyň Prezidenti…

Ýazan Gorogly.com