Weather Data Source: wetterlabs.de
Daşary ýurtda okaýan talyplaryň diplomlary indi başga bir salgyda tassyklanar

Daşary ýurtda okaýan talyplaryň diplomlary indi başga bir salgyda tassyklanar

Daşary ýurt döwletleri tarapyndan berlen we Türkmenistanyň çäginde ykrar edilýän ýokary hem-de orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary tassyklatmak üçin kabul ediş nokadynyň salgysy täzelendi.

Daşary ýurtlarda berlen we Türkmenistanyň çäginde ykrar edilmeli (nostrifikasiýa) resminamalaryny ibermek üçin täze salgy döredildi diýip, Türkmenistanyň Bilim ministrligi habar berýär.

Indi degişli daşary ýurt diplomlary we beýleki zerur resminamalar salgyda kabul edilýär: Ашхабад, Национальный институт образования Туркменистана, проспект Махтумкули, 136.

Resminamalary kabul ediş bölüminiň iş wagty:

Duşenbe, Sişenbe, Çarşenbe, Penşenbe we Juma 09: 00-dan 12:30 we 14: 00-dan 17: 00-a çenli.
Dynç günleri we dynç alyş günlerinde raýatlary kabul etmek amala aşyrylmaýar.
Türkmenistanda daşary ýurt diplomynyň ykrar edilmegi (nostrifikasiýa) üçin zerur resminamalaryň sanawyny şu ýerden göçürip alyp bilersiňiz.

Yükläň ⬇

2022-2023-nji okuw ýylynda täze bölümler açylýar

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın