Dünýä

Dünýä kategoriýasyndaky täzeliklere we ösüşlere eýerip, dünýä habarlaryndan okap bilersiniz!

ABŞ-da sürüjisiz awtoulaglara rugsat berildi

ABŞ-da sürüjisiz awtomobiller üçin adam tarapyndan gözegçilik talaplary ýatyryldy. Bu barada lenta.ru salgylanyp, Trend habar berýär. ABŞ-nyň Ýollarda hereket howpsuzlygyny dolandyrmagyň…

Ýazan Gorogly.com

“Ford” -dan täze elektrik awtoulagy!

“Ford” dünýädäki iň uly awtoulag öndürijileriniň arasynda. Kompaniýanyň önümler toplumy her segment üçin ýörite awtoulaglary öz içine alýar. Şeýlelik bilen,…

Ýazan Gorogly.com

Hindistan kriptowalýutalardan gelýän girdejä salgyt girizmegi maksat edinýär

Hindistan kriptowalýutalardan we beýleki sanly aktiwlerden gelýän girdejilere 30% möçberinde salgyt salar. Bu barada Hindistanyň maliýe ministri Nirmala Sitharamanyň beýanyna…

Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image