Güýmenje

Bu Güýmenje kategoriýasynda filmlerden, teleýaýlym görkezişlerinden we gyzykly beýleki habarlardan makalalary öz içine alýar!

Netflix kripto walýuta mahabatlaryny görkezmez

“Netflix” -iň ýakyn aýlarda hödürleýän mahabat abuna görnüşinde ulanyjylara “Kripto walýuta”, syýasat we derman mahabatlary görkezilmez. Netflix bäsdeşleriniň köpelmegi bilen…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanyň baş drama teatrynda «Romeo we Julýetta» atly sahna eseri görkezildi

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda Willýam Şekspiriň «Romeo we Julýetta» atly dramasy esasynda sahnalaşdyrylan täze oýnuň Türkmenistanyň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran «Samaritan» filmi Amazon Prime-de çykýar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran täze super film “Samaritan” şu günki güne çenli “Amazon Prime” abonentleri üçin elýeterlidir. Filmiň synlary…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image