Weather Data Source: wetterlabs.de
Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran "Samaritan" filmi Amazon Prime-de çykýar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran “Samaritan” filmi Amazon Prime-de çykýar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran täze super film “Samaritan” şu günki güne çenli “Amazon Prime” abonentleri üçin elýeterlidir. Filmiň synlary gaty gowy däl.

Sentýabryň başynda “Lord of the Rings” seriýasyny açjak “Amazon Prime” şu günki güne çenli ýene bir önümi açdy. Silwester Stallonyň baş keşbi janlandyran super gahryman filmi tankytçylaryň göwnünden turmady.

“Squid Game” -iň ähli döwürdäki rekordy bozuldy!

Samaritan film näme düşündirýär?

Julius Aweri re Samissýorlyk eden Samaritan ýyldyzlar Sylvester Stallone (Samaritan), Jawon Walton (Sam Kleýri) we Pilou Asbaek (Edwin) ýyldyzlary. Film; Bragi F. Şut, Mark Olivent we Renzo Podesta tarapyndan döredilen “Mifos komiks” degişmelerine esaslanýar.

“Samaritan” 20 ýyl ozal uruşdan soň ýitirim bolan öýdülýän super gahryman hakda. Sam Kleýri goňşusy jenap Smitiň rowaýata öwrülen samariýalydygyna şübhelenende, şäheri weýrançylykdan halas etmek üçin ony ynandyrmagy öz üstüne alýar. Bu ýolda jübütlere gaty howply göreşler garaşýar.

76 ýaşyndaky Sylvester Stallone-nyň ýerine ýetiren işine ýokary baha berilmese-de, filmiň aýratyn täsirli boljakdygy gutulgysyz.

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın