Işewürlik

Işewürlik kategoriýasynda Senagat, Söwda, Oba hojalygy, Maliýe we ş.m. ugurlary bilen baglanyşykly ykdysady işleriň habarlary ýer alýar.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boş iş orunlaryny yglan etdi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi logistika boýunça, şeýle-de maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri işe çagyrýar. Bu barada agentligiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Boş iş…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda öndürilýän nebit önümleri daşary ýurtly alyjylarda uly gyzyklanma döredýär

Häzirki wagtda Türkmenistanda öndürilýän nebit önümleri daşary ýurt bazarlarynda uly gyzyklanma döredýär. Muňa mysal edip geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Açyk we ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleriniň tapawutlary

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan,…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image