Işewürlik

Işewürlik kategoriýasynda Senagat, Söwda, Oba hojalygy, Maliýe we ş.m. ugurlary bilen baglanyşykly ykdysady işleriň habarlary ýer alýar.