Jemgyýet

Watan gullukçylarynyň köpüsine döwlet sylaglary, ýörite atlar we derejeler, ýubileý medaly berildi

Berkarar Watanymyza, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, önjeýli döwlet we

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Serdar Berdimuhamedow: «Baş maksadym mydama halkymyzyň bagtyýar durmuşy bolar»

12-nji martda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgär, wise-premýer Serdar Berdimuhamedow öz maksatlary barada ilkinji gezek düýn ― bu ýokary döwlet

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

12 martta geçiriljek Prezident saýlawlaryna GDA döwletlerinden synçylar geler

12-nji martda möhletinden öň geçiriljek Türkmenistanyň Prezident saýlawlaryna gözegçilik etmek boýunça, Türkmenistanyň hökümeti Garaşsyz döwletler arkalaşygyna (GDA) agza ýurtlaryň Parlamentara

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image