JemgyýetSyýasat

Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçiriljek iri çäreleriň Sanawy tassyklanyldy

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen köpugurly gatnaşyklary has-da ösdürmek, ylmyň gazananlaryny, innowasion tilsimatlary önümçilige giňden ornaşdyrmak we ykdysady pudaklara maýa goýumlary çekmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 28-nji ýanwarda degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda geçiriljek sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň Sanawy hem-de olary geçirmek boýunça guramaçylyk toparynyň düzümi tassyklanyldy.

Habary paýlaşyň: