Makalalar

Aýratyn makalalar, täzelikler, marka mahabaty we uniwersitet okuwçylarynyň makalalary we beýleki ulanyjylaryň yzarlaýan mowzuklary hakda gyzykly makalalar ýer alýar.

Goji ösümligi

Berberi gyzgaby, hytaý gyzgaby ýa-da goji miwesi, berber miwesi ýa-da adaty agaçjymak ösümligi (Lycium barbarum), Itüzümler maşgalasynyň Gyzgap urugynyň bir…

Ýazan Gorogly.com

Sowuklamany bejermekde 5-ýalňyşlyk

Lukmanlar sowuklamany bejermekde iň köp ýaýran bäş ýalňyşlygy sanap geçdiler. Ýalňyşlyklar: sanjymyň bolmazlygy, wirusa garşy dermanlary ulanmak, antibiotikleri görkezmesiz kabul…

Ýazan Allanur Tyllayew

TOTYGUŞLAR ÝITIP BARÝAN GADYMY AGAJY HALAS EDIP BILERLER

Iň gadymy hemişe gök öwüsýän agaçlaryň biri bolan araukariýanyň ajaýyp aýratynlyklarynyň biri tiken ýaprakly we teňňe örtükli, çylşyrymly şekilli şahalarydyr.…

Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image