Dünýäde seýrek duş gelýan ýönekeý ösümlik

Gibraltar Smolewkasy-göräýmäge ýönekeýje güljagaz. Ol uly gunçalary bilen göze ilmeýär. Gülgüne, gyrmyzy reňki ýatladýar. Bäş sany uzaldylan ýürek şekilli gültäç … Читать далее Dünýäde seýrek duş gelýan ýönekeý ösümlik