Weather Data Source: wetterlabs.de
Khaby Lame kim? Khaby Lame nireden? - Makalalar - Gorogly.com

Khaby Lame kim? Khaby Lame nireden?

TikTok-da iň köp abonenti bolan 150 milliondan gowrak yzarlaýjysy bolan Khaby Lame, ençeme ýyl bäri garaşýan Italiýa raýatlygyny aldy. Onda, Khaby Lame kim? Khaby Lame nireden?

KHABY LAME KIM?

Habane Lame (2000-nji ýylyň 9-njy martynda doglan) Senegal-Italiýa TikTok wideo meşhurlygy. Gysga komediýa oýunlary bilen tanaldy, onda sebäpsiz ýönekeý işleri çylşyrymlaşdyrýan adamlara gödeklik bilen görkezdi. 2022-nji ýylyň iýun aýyna çenli iň köp yzarlanan TikTok hasaby.

Lame 2000-nji ýylyň 9-njy martynda Senegalda doguldy, bir ýaşyndan Italiýanyň Çiwasso şäherine göçdi we şol ýerde ýaşaýyş jaýynda önüp-ösdi we häzirem şol ýerde ýaşaýar. Futbol we basketbol ýaly ýeňil atletika bilen meşgullandy; Orta mekdepde basketbol çempionatlarynda oýnady.

TikTok täze aýdym-saz music hyzmatynyň üstünde işleýär

TikTok-dan öň CNC maşyn operatory bolup işleýärdi, şeýle hem TikTok wideolary arkaly ýeňip geçen maliýe kynçylyklary bardy.

Lame, TikTok-da 2020-nji ýylyň mart aýynda COVID-19 karantininde ýerleşdirip başlady. 2020-nji ýylyň dekabrynda DluiRepubblica magazineurnalyna model boldy. 2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde Italiýanyň “TikToker” -i iň köp yzarlanylýan Gianluca Wakçiden öňe geçdi. Lame häzirki wagtda TikTok-da 75 milliondan gowrak yzarlaýjysy bar. Şeýle hem, platformada iň köp yzarlanan italýan hökmünde Chiara Ferragni ýeňenden soň, Instagram-da 44 milliondan gowrak yzarlaýjysy bar. Dünýäde iň köp yzarlanýan TikToker we iň köp yzarlanan italýan TikToker.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın