Mangostin – iň datly miwe

Mangostin — miweleriň ykrar edilen şasydyr. Iň süýji bolan bu miwäniň uly bolmadyk göwrümi ortaça ululykdaky mandarin bilen deňeşdirilýär. Emma … Читать далее Mangostin – iň datly miwe