Syýahat

Türkiýä giriş wizalary barada

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen habarlarda

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen, türkmen tarapy Türkiýe Respublikasynyň döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girizilmegi barada ýüzlendi.

Çeşme: mfa.gov.tm

“Turkish Airlens” sentýabr aýynda hepdede iki gezek uçar gatnawy amala aşyrar

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın