Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak

Şu gün — 20-nji iýulda Gruziýa Respublikasynyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwiliniň ýolbaşçylygyndaky gruzin wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde taraplar ulag pudagynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekdiler. Resminama laýyklykda, geljekde Türkmenistan we Gruziýa arasynda göni howa gatnawlary ýola goýlar. Gruzin hünärmenleriniň belleýşi ýaly, Aşgabat bilen Tbilisiniň arasynda göni gatnaşyklaryň ýola goýulmaga ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ýardam eder. 17-nji … Читать далее Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak