Syýasat

Russiýadan Türkmenistana demir ýol wagonlarynyň birnäçe görnüşi getiriler

Russiýa Federasiýasynyň Senagat we Söwda ministrliginiň fewral aýynyň başynda neşir eden daşary ýurt kompaniýalarynyň Russiýa Federasiýasyndan önümleri satyn almak üçin

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Türkmenistanda Ýol gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi dörediler

Hökümetiň 28-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Awtomobil ýollary ministrligini döretmek hakyndaky teklip barada aýdyp, ýol gurluşygyny dolandyrmak boýunça

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Gün energiýasy bilen işleýän otly gurnaýarlar

Ulag meselelerini çözmek üçin afrikaly ýetginjekler ýurduň gün energiýasy bilen işleýän ilkinji otlusyny gurnadylar. Günorta Afrikanyň ýaşaýjylary köplenç elektrik togunyň

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com
- Mahabat -
Ad imageAd image