SyýasatTürkmenistan

STAMBUL-TÜRKMENBAŞY-STAMBUL ugurlary boýunça ýörite uçar gatnawy

22-nji iýulda «Türkhowaýollary» awiakompaniýasy Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Uçar Stambul şäherinden 07:55-de uçup, Türkmenbaşy Halkara howa menziline 12:50-de gonar. Şeýle-de ol Türkmenbaşydan yzyna 14:50-de uçup, Stambula 16:15-de gonar.

Ekonom klas petekleriň bahasy 610 amerikan dollaryna barabar bolup, biznes klas petekleriň bahasy 1295 amerikan dollaryna deňdir. Petek almak üçin awiakompaniýanyň Aşgabatdaky wekilhanasyna ýüz tutup bilersiňiz. Ýanyňyz bilen 40 kilogram ýüki mugt almaga rugsat berilýär.

Türkmenistana gelýänler üçin soňky 48 sagadyň dowamynda COVID-19 test barlagynyň otrisatel netijesiniň bolmagy zerurdyr.

Habar Salamnews.tm web saýtyndan alyndy.

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın