Метка: Android

Google-ni has giňişleýin öwreniň

Google-yň ewolýusiýasy: Taryh we üstünlik hakda hekaýasy Tehnologiýa dünýäsinde öňdebaryjy kompaniýalaryň biri…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

HarmonyOS näme we nirelerde ulanylýar?

HarmonyOS näme? HarmonyOS - Huawei Technologies Co. Ltd. tarapyndan işlenip düzülen operasiýa ulgamy.…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Microsoft Copilot Android programmasynda

Microsoft “Android” üçin “Copilot” programmasyny işe girizdi. Täze programma bilen, Bing ykjam…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

NASA Halkara kosmos stansiýasyny görmek üçin täze programma çykardy

Penşenbe güni NASA halkara kosmos stansiýasyny gijeki asmanda görmegi has aňsatlaşdyrýan täze…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Nokia-nyň baş direktoryndan geň smartfon we 6G düşündirişi!

Nokia 6G Nokia birnäçe wagtlap telefon bazaryndaky ýolbaşçy oturgyçda boldy. Satuw rekordlary…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Dünýädäki iň howply programmalar yglan edildi!

Programma bazarlary durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir. Köpümiz iş ýa-da güýmenje üçin programmalary gündiz…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Xiaomi telefonlarynda gizlin kodlar

Smartfonlar durmuşymyzy aňsatlaşdyrýar. Bu enjamlary gündelik durmuşymyzda aragatnaşykdan başlap, maliýe amallaryna çenli…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

“Android” we “iOS” ulanyjylaryň gatnaşygy bütin dünýäde yglan edildi: Uly ýaryşa kim ýolbaşçylyk edýär?

"İOS" we "Android" bazary Täze hasabatda, “Android” operasiýa ulgamlarynyň “iOS” -a global…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Iň meşhur Android wersiýalary ýüze çykaryldy!

130 million ulanyjy bilen “Google Play Store” -yň alternatiwasy bolan “Uptodown” iň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Android telefonlarynda gizlin kodlar! Näbelli menýulara nädip girmeli?

Android telefonlarynda gizlin kodlar! “Android” telefonlaryndaky gizlin howpsuzlyk kodlarynyň kömegi bilen enjamyň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com