Метка: App Store

ICQ ykjam programmasy hakynda

ICQ —programmasy 1995-1996-njy ýyllarda Ysraýylyň Mirabilis topary tarapyndan işlenip düzülen dünýäde iň

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Dünýädäki iň howply programmalar yglan edildi!

Programma bazarlary durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir. Köpümiz iş ýa-da güýmenje üçin programmalary gündiz

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com