Метка: Aşgabat — dizaýn şäherim

Aşgabat moda hepdesiniň ikinji güni

Şu gün — 3-nji sentýabrda «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezinde «Aşgabat — dizaýn

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com