Метка: Barbaris

Barbaris — düwnük keseline garşy göreşýän ösümlik

Farmakologlar barbaris ösümliginde öýken düwnügine garşy birleşmäni ýüze çykardylar. Barbarisiň düzümindäki barberin

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com