Метка: Bilim tehnologiýasy

Durmuşymyzy üýtgetjek innowasion tehnologiýalar

Ösümlik galyndylaryndan bioplastik. Dünýä okeanlarynda toplanan plastik hapalar deňiz haýwanlarynyň, ösümlikleriň we

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Bilimde tehnologiýalaryñ günimize çenli üýtgeşmeleri

Tehnologiýanyň bilimde ornaşdyrylmagy möhüm üýtgeşmelere we peýdalara sebäp boldy. Adaty tagtadan we

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com