Метка: ChatGPT

OpenAI Aziýada ilkinji ofisi açyldy

ChatGPT-ni dörediji OpenAI, Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda Aziýa sebitinde ilkinji ofisini açdy.

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

GPT-5 ýakynda

Soňky wakalara görä, OpenAI GPT-5 üçin howpsuzlyk synaglaryna başlady. Şeýdip, kompaniýa gyzyl…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Microsoft kwant kompýuterleri meselesini çözdi

Microsoft kwant kompýuterleriniň esasy meselesiniň çözgüdini yglan etdi. Bu barada Engadget habar…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

ChatGPT indi hasap açmazdan ulanylyp bilner

OpenAI, hasapsyz ulanyjylara ChatGPT açyp başlady. Şeýle-de bolsa, hasaby açmazdan ulanýan ulanyjylaryň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

OpenAI Sora ýylyň ahyryna çenli hemmeler üçin elýeterli bolar

OpenAI geçen aý rewolýusiýa-wideo AI guraly Sora bilen tanyşdyrdy. Indi, OpenAI Sora-nyň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

OpenAI Sora atly wideo guralyny yglan etdi!

ChatGPT we DALL-E emeli intellekt tehnologiýalaryndan soň Sora atly tekstden wideo guraly…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Emeli intellekt döwri Windows 11-de başlandy!

Windows 11 ilkinji emeli intellekt esasly aýratynlygyny çykarýar. Ses aýdyňlygyny üpjün etjek…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

2023-nji ýylyň iň meşhur emeli intellekt (Ai) gurallary

Soňky döwürde emeli intellekt boýunça gözlegler ep-esli artdy. Onda, 2023-nji ýylyň iň…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Microsoft Copilot Android programmasynda

Microsoft “Android” üçin “Copilot” programmasyny işe girizdi. Täze programma bilen, Bing ykjam…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com

Google, Gemini-iň ösen we tölegli görnüşini yglan etdi!

Google, geçen hepde yglan eden emeli intellekt modeli Gemini-iň ösen we tölegli…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com