Метка: DJ Benny Demus

Akon Türkmenistanda ikinji konsertini berdi

Senegally we Amerikaly reper, aýdymçy Akon türkmenistanda diňleýjileriň öňünde ikinji gezek hem…

Gorogly.com Ýazan Gorogly.com